Чмирівська громада
Старобільський район, Луганська область

ПРОГРАМА Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми по Чмирівській сільській раді ОТГ на 2017 – 2021 роки

 1. Підстава для розроблення

Програма «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, забезпечення ґендерної рівності по Чмирівській сільській територіальній громаді на 2017 – 2021 роки»(далі - Програма) розроблена відповідно до:

 

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
 • Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
 • Закону України «Про соціальні послуги»;
 • Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
 • наказу «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення».

 

 

 1. Загальна мета та завдання Програми.

Метою Програми є: забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях або в яких існує реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї. Підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства. Захист та надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї; утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності кожної статі, створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних обов'язків, викорінення ґендерного насильства та подолання ґендерних cстереотипів; здійснення комплексних заходів на районному рівні громади щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також визначення  зазначених обсягів  фінансування заходів.

 

Завданнями Програми у сфері підтримки сім’ї та демографічного розвитку є:

- соціальна підтримка сімей з дітьми;

- покращення стану здоров’я дітей, жінок та чоловіків;

- підвищення ролі батька у вихованні дитини;

- забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між подружжям, батьками та дітьми;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- покращення умов для збереження репродуктивного здоров`я населення, пропагування та формування здорового способу життя;

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей;

- поліпшення медичного обслуговування населення;

- сприяння зайнятості населення;

- розширення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості  відпочинку членів сім’ї;

 - проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення  престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство.

 

Завданням Програми у сфері попередження насильства в сімї є:

- попередження та зменшення випадків скоєння насильства в сім’ї;

- мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості;

- підвищення інформованості населення щодо шляхів убезпечення від насильства в сім’ї;

 - захист та надання допомоги особам, постраждалим від насильства в сім’ї;

     - вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 - закріплення розуміння суспільством насильства як злочину, що брутально порушує права людини.

 

Завданнями Програми у сфері ґендерних перетворень є:

- підвищення компетентності осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо використання ґендерних  підходів у роботі;

- досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

- зменшення ґендерного дисбалансу в економічній сфері;

- розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;

- підтримка професійної активності працівників у поєднанні з виконанням сімейних обов’язків;

- формування ґендерної культури населення та подолання ґендерних стереотипів;

- впровадження ґендерних підходів в освіті;

    - створення системи ефективного реагування на факти ґендерної дискримінації.

 

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є:

    - створення системи моніторингу протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів,  проведених на регіональному рівні;

- підвищення професійної компетентності працівників органів державної влади з питань запобігання та боротьби з торгівлею людьми;

         - здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

 

 

 1. Форми та методи роботи

 

 • індивідуальні, групові, масові;
 • лекції, тренінги, консультації, відео лекторії;
 • тематичні акції, зустрічі з працівниками органів охорони здоров’я, правоохоронних органів, громадських організацій;
 • соціальна реклама;
 • індивідуальні та групові юридичні та тематичні консультації;
 • практичні заняття з проблем профілактики негативних явищ;

 

4. Очікувані результати виконання Програми

 

 • підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;
 • покращення стану загального та репродуктивного здоров’я населення;
 • попередження насильства в сім’ї;
 • діяльність мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на виховання підростаючого покоління;
 • підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
 • удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї;
 • підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у традиційному розподілі ґендерних ролей;
 • підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;
 • підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

З метою розв’язання пріоритетних завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів щодо виконання Програми (додаються) здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету селищної ради із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Щорічно при внесенні змін до сільського бюджету передбачати,  виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

 

 1. Термін реалізації Програми

 

Термін реалізації Програми –  2017 -2021 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Основні заходи щодо реалізації Програми соціальна підтримка сім’ї , дітей та молоді, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

по Чмирівській сільській раді  об’єднаної територіальної  громади на 2017 – 2021 роки

 

 

з/п

Заходи

Термін

Виконавець

Обсяг фінансування за роками

2017

2018

 

2019

2020

2021

 

1.

Соціальна робота з сім’ями,  молоддю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,  сприяння творчому розвитку дітей та молоді, організація змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 Інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

Постійно

Чмирівська сільська  рада

 

 

 

 

 

1.2

Сприяння реалізації проекту ГО «Чмирівський світанок» «Вільний простір»

2017-2018

Ініціативна група « Жінки діють»

 

 

 

 

 

1.3

Запровадити Школу відповідального батьківства для юнаків та дівчат Чмирівської ОТГ

2019-2021

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту

 

 

 

 

 

2.

Здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях, формування ґендерної культури населення

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Сприяти роботі Координаційної  ради з гендерних питань, насилля, молодіжної та сімейної політики з метою посилення ролі жінок у прийнятті рішень.

Постійно

Чмирівська  сільська  рада

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

2.2

Захист та надання допомоги особам щодо попередження насильства в сім’ї та здійснення соціального супроводу цих сімей.

Постійно

Чмирівська  сільська  рада

 

 

 

 

 

2.3

Культурно-мистецькі акції, конференції, семінари, Всеукраїнська акція «16 днів протидії ґендерному насильству», спрямовані на утвердження гендерної рівності.

Придбання канцтоварів для проведення акцій, семінарів.

За окремим планом

Чмирівська  сільська  рада

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

2.4

Тренінги, засідання круглих столів за участю представників засобів масової інформації, громадських організацій з  ґендерних питань, питань демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та попередження насильства в сім’ї.

За окремим планом

Чмирівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Тренінгова робота з молоддю з питань розвитку гендерної чуйності, розвитку лідерських навичок, усвідомленого батьківства та профілактика негативних явищ серед молоді.

За окремим планом

Чмирівська  сільська  рада

 

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

3

Ґендерні перетворення в об’єднаній громаді та підвищення ґендерної компетенції осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо використання ґендерних  підходів у роботі

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Участь працівників сільської ради у тренінгах з ґендерно-орієнтованого бюджетування та ґендерної політики

2017-2018

Чмирівська  сільська  рада

 

 

 

 

 

 

3.2

Заходи з підвищення ефективності планування та бюджетування за допомогою застосування ПЦМ з елементами  гендерно орієнтованого бюджетування

2017-2021

Чмирівська  сільська  рада

 

 

 

 

 

 

3.3

Залучення лідерок громади до створення та організація роботи Клубу громадського діалогу

2019-2021

Чмирівська  сільська  рада

 

 

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

При формуванні бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

Соціально-профілактична робота, спрямована на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, ТПО, учасників АТО.

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Постійно

Чмирівська сільська рада

 

 

 

 

 

4.2

Здійснення оцінки потреб сімей СЖО, проведення профілактичної  роботи з членами родини, надання соціальних послуг.

Постійно

Чмирівська сільська  рада

 

 

 

 

 

4.3

Надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді які перебувають у складних життєвих обставинах та інших вразливих верств населення і потребують сторонньої допомоги.

Постійно

 

Чмирівська сільська  рада

 

 

 

 

 

4.4

Розробити гендерний портрет отримувачів послуг в рамках програми та вивчення потреб жінок та чоловіків різних вікових категорій щодо соціальних послуг, які надаються в громаді

2018

Відповідальний за соціальний захист

 

 

 

 

 

4.5

Створення та налагодження діяльності Центру надання соціальних послуг

2017-2018

Чмирівська сільська  рада

 

 

 

 

 

5.

Протидія торгівлі людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення заходів щодо проти дії торгівлі людьми

постійно

Чмирівська  сільська рада

 

 

 

 

 

 

Загальна сума за програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний виконавець

 

Головний виконавецьЧмирівська сільськарада