A A A K K K
для людей із порушенням зору
https://chmyrivska-gromada.gov.ua/
Луганська область, Старобільський район

Субсидійні нововведення

Дата: 17.05.2018 15:28
Кількість переглядів: 1039

                   

Матеріал надрукований в районній газеті  "Вісник Старобільщини" від 11.05. 2018 р. № 37/38

Субсидійні нововведення, що набрали чинності кілька днів тому, за заявами Мінсоцполітики, повинні виявити недобросовісних громадян, які не мають права на субсидію, але нею користуються. Решті ж громадян, що є отримувачами субсидії та потребують такого виду державної допомоги, запевняють чиновники з екранів телевізорів, нічого не загрожує. Однак, щоб переконатися у цьому, у "ВС" вирішили більш детально розібратися у даному питанні, звернувшись, зокрема, по допомогу до управління соціального захисту населення. Заступник начальника якого Наталія Зінченко відповідає на запитання журналістів районної газети.
- У зв'язку з тим, що урядом прийнято нову редакцію положення про порядок при-значення житлової субсидії, - розпочала нашу бесіду Наталія Григорівна, - усі ра-ніше прийняті рішення про призначення субсидії, зокрема, на комісії райдерж-адміністрації (на загальну площу, на фактично проживаючих, а не зареєстрованих у помешканні та інше), втратили свою чинність. А також через введення но-вих майнових обмежень, врахування сімейного стану осіб, які користуються цим видом допомоги, надання житлових субсидій з 1 травня припинено. Тож громадянам варто повторно подати заяву та декларацію, щоб визначити своє право на субсидію. Після затвердження нових форм названих документів, яке очікується невдовзі, прогнозуємо чисельні звернення старобільчан.
- Яких категорій громадян це стосується? Зрозуміло, що детально всі випадки описати неможливо. Назвіть хоча б основні...
- Наприклад, сім`я має автомобіль віком менше 5 років (дата придбання - 2013 рік). До цього часу подібне майно не було причиною для призначення чи скасування субсидії. Тепер же такі дані, як і доходи від оренди житла, треба внести до декларації і разом з нею подати до органів соцзахисту нову заяву.
Субсидії відмінять тим, хто мешкає в квартирі площею більше 120 квадратних метрів або будинку площею більше 200 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року прожи-вають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування). 
Цей вид допомоги можуть втратити й ті, хто працює неофіційно. Якщо за період, за який враховуються доходи на призна-чення субсидії в Державній фіскальній службі або Пенсійному фонді відсутня інформація про доходи громадянина - субсидія не призначається. 
- Хто ще може втратити право на субсидію згідно з новими правилами?
- Положенням про порядок призначення житлових субсидій визначені також і такі випадки, коли субсидія не призначається: несплата працездатними особами єдиного соціального внеску; здійснення покупки на суму більше 50 тис. грн. (у т.ч. набуття права власності); наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Всім названим категоріям громадян необхідне нове звернення до органів соц-захисту для подальшого субсидування чи його відміни. 
Беручи до уваги, що з 1 травня 2018-го для призначення субсидії враховуються до-ходи членів сім'ї із складу домогоспо-дарства незалежно від адреси реєстрації їх місця проживання (тобто також у разі, коли їх зареєстроване місце проживання відмінне від адреси домогосподарства), громадяни, які надавали відомості про рідних, що не мешкають за адресою домо-господарства, на яке нараховувалася суб-сидія, повинні також заповнити заново заяву та декларацію - згідно з новими вимо-гами, зазначаючи в документах відомості про всіх членів родини. При визначенні осіб, які належать до членів сім'ї, слід керува-тися нормами статті 3 Сімейного кодексу України: "Сім'ю складають особи, які спіль-но проживають, пов'язані спільним побу-том, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає".
До речі, житлова субсидія не призна-чається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гур-тожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.
- Чи змінені терміни, на які нарахо-вується субсидія?
- Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тепер призначається з місяця звернення на відповідний сезон: неопалювальний (до вересня включно) або опалювальний (до квітня включно), а на наступний період - без звернення, за виключенням окремих категорій отримувачів.
Таким чином, призначення здійснюється двічі на рік. Так, з 1 травня 2018 року суб-сидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються до вересня 2018 ро-ку включно. Передбачено, що опалюва-льний сезон для надання пільг особам, які використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення, становить з 16 жовтня по 15 квітня включно (як і для призначення субсидій).
Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрап-леного газу, як і раніше, призначається на календарний рік.
- Які доходи враховуються при призначенні субсидії?
- Під час призначення субсидії у травні на неопалювальний сезон враховуються доходи за III-IV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень.
Важливим є те, що враховуються доходи всіх членів сім'ї, навіть коли хтось з них зареєстрований за іншою адресою.
Переглянуто розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку.
Доходи від реалізації молока, врахову-ються у розмірі 30 % нарахованих сум. Відповідна норма застосовується за умови подання заявником документів, що під-тверджують суму доходу від реалізації молока.
Але не враховуються, наприклад, отримані на дитину аліменти.
Всі ці заходи впроваджуються з однією метою - щоб держдопомогу не отримували ті, хто може самостійно заплатити за комуналку.
- Все ж є випадки, коли, наприклад, людина працює, але не отримує зар-плату, а підприємство не сплачує ЄСВ? Фактично, її провини в цьому немає. Та громадянин все ж позбавляється права на субсидію. Він покараний двічі: ні зарплати, ні субсидії... Що робити тоді?
- У таких та інших проблемних, нестан-дартних випадках субсидія може бути призначена за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Комісія також розглядає й інші спірні випадки, зокрема, за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укла-деного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому випадку склад домогос-подарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії.
Хочу зазначити, що Постановою введено обов'язок для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов'язкову частку плати за послуги незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі несплати обов'яз-кової частки плати надання субсидії припи-няється за поданням надавачів послуг.
- Крім іншого, внесені зміни й до соціальних нормативів?
- Як відомо, житлова субсидія на оплату комунальних послуг призначається у роз-мірі соціальних нормативів комунальних послуг.
Уряд відповідною постановою скоротив норму споживання газу на опалення квадратного метру житла до 4,5 кубометра. В минулому опалювальному сезоні ця цифра становила 5 кубометрів. Зменшена соцнорма і на воду, тепер вона ставновить не 4, а 3,6 кубометра на місяць на людину.
Також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409, якими переглянуто соціальні нормативи споживання газу та елект-роенергії для потреб опалення і відповідні коригуючі коефіцієнти, а також скасовано норму площі житла у розмірі 75 кв. м для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб. Таким чином, сім`я, яка складається з непра-цездатних осіб, за рішенням комісії може отримати субсидію на площу приміщення, але не більше 30% соціальної норми (фактично це буде 63,6 кв.м).

Можливо, варто скористатися даним часом, і в літні місяці всім тим, хто має якісь перешкоди для отримання суб-сидії за новими правилами, усунути їх, щоб у жовтні, заповнивши нові форми заяв та декларацій, звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення субсидії на опалювальний сезон. За словами соц-працівників, всі бажаючі зможуть пот-рапити на прийом до них, попередньо записавшись та отримавши талончик з датою і часом прийому.
Тож, шановні читачі, уважно стежте за нашими подальшими публікаціями на дану тему. Ми і надалі розміщуватимемо на газетних сторінках роз`яснення щодо нового у наданні субсидії. 
За консультаціями громадяни також можуть звертатися до управління соцзахисту населення (каб. 4 або по телефону 2-19-80).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь