https://chmyrivska-gromada.gov.ua/
Луганська область, Старобільський район

Консультує Міністр юстиції України Петренко Павло Дмирович

Дата: 24.07.2019 07:57
Кількість переглядів: 672

Фото без опису

Міністр юстиції України Павло Петренко продовжує відповідати на питання від громадян у щотижневій консультації:

Павле Дмитровичу, мійчоловікпонадрік не виплачуєдитиніаліменти. Вінкаже, що не працює, але нещодавнопридбавнову машину та постійноїздить за кордон відпочивати. Чиможу я притягнутийого до відповідальності за ухиляннявідсплатиаліментів? Дякую за відповідь!

З повагою, ЗорянаГордієнко

 

За ініціативи Уряду Володимира Гройсмана рівнорік тому прийнято 2-й пакет законопроектів #ЧужихДітейНеБуває, покликанихзахиститинайменшихукраїнців. Станом на сьогодніукраїнськимдітямвжевиплачено 7,9 млрд грнборгів з аліментів, якіранішемалеча не бачила роками. Крім того, законизначнопосилиливідповідальністьнеплатниківаліментів.

 

Яку відповідальністьнесеборжник за несплатуаліментів?

До неплатниківаліментівзастосовуються ряд обмежувальнихзаходів, фінансовихсанкцій та відповідальність у виглядісуспільнокориснихробіт, адміністративногоарешту та позбавленняволі.

 

Якіобмежувальні заходи застосовуються?

Якщорозмірзаборгованості по сплатіаліментівперевищує 4 місяці (3 місяці для батьків

Тяжко хвороїдитиниабодитини з інвалідністю), встановленаможливістьнакладенняобмежень на неплатниківаліментівщодо:

виїзду за межіУкраїни;

керуваннятранспортнимизасобами;

користуваннязброєю;

полювання.

 

Такожборжник з аліментів не можевпливати на рішення про тимчасовийвиїзддитини за межіУкраїни. Тобто, той ізбатьків, з ким проживаєдитина, самостійновирішуєпитаннятимчасовоговиїздутакоїдитини за межіУкраїни.

 

Якіфінансовісанкції?

Не меншдієвим способом покарання є запровадженняфінансовихсанкцій. Законипередбачаютьнакладення штрафу за несплатуаліментівзалежновідсумизаборгованості:

 

• понад 1 рік – 20%;

• понад 2 роки – 30%;

• понад 3 роки – 50%.

 

Як щодоіншихвидіввідповідальності?

Законодавчізміниторкнулися й зліснихнеплатниківаліментів. Мовайде про адміністративну та кримінальнувідповідальність.

 

Адміністративнавідповідальність

Несплатааліментів на утриманнядитини, щопризвела до виникненнязаборгованості, сукупнийрозмірякоїперевищує суму відповіднихплатежів за 6 місяців з дня пред’явленнявиконавчого документа до примусовоговиконання

тягне за собою виконаннясуспільнокориснихробітна строквід 120 до 240 годин.

 

Кримінальнавідповідальність

Зліснеухиленнявідсплативстановлених за рішенням суду коштів на утриманнядітей, а такожзліснеухиленнябатьківвідутриманнянеповнолітніхабонепрацездатнихдітей, щоперебувають на їхутриманні.

 

Те самедіяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин

 

караєтьсягромадськими роботами на строквід 80 до 120 годин абоарештом на строк до 3-х місяців, абообмеженнямволі на строк до 2-х років

 

караєтьсягромадськими роботами на строквід 120 до 240 годин абоарештом на строк від 3-х до 6-ти місяців, абообмеженнямволі на строк від 2-х до 3-х років.

 

*Підухиленнямслідрозуміти будь-якідіянняборжника, спрямовані на невиконаннярішення суду (прихованнядоходів, змінумісцяпроживаннячимісцяроботи без повідомлення державного виконавця, якіпризвели до виникненнязаборгованостіізсплатикоштів у розмірі, щоскладають суму виплат за 3 місяцівідповіднихплатежів.

 

Коли призначаєтьсядержавнадопомога?

 

Якщо батьки ухиляютьсявідсплатиаліментів, не маютьможливостіутримуватидитинуабомісцепроживання (перебування) їхневідоме, держава дбає про своїх маленьких громадян шляхом призначеннятимчасовоїдержавноїдопомоги.

Підставами для призначеннядопомоги є:

рішення суду про стягненняаліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленнямвідсплатиаліментівабовідсутністю у боржникакоштів та іншого майна, на які за законом може бути зверненостягнення;

стосовно одного з батьківздійснюєтьсякримінальнепровадженняабовінперебуває на примусовомулікуванні, у місцяхпозбавленняволі, якоговизнано в установленому порядку недієздатним, а такожперебуває на строковійвійськовійслужбі;

місцепроживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

 

Для призначеннятимчасовоїдопомоги один з батьків, якийутримуєдитину (одержувач), звертаєтьсядо органусоцзахисту за своїммісцемпроживання (перебування).

 

Якийрозмірдержавноїдопомоги?

Розміртимчасовоїдопомогирозраховується як різницяміж 50% прожитковогомінімуму для дитинивідповідноговіку та середньомісячнимсукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

 

Підкреслю, що, починаючи з липня 2019 року, прожитковиймінімум для дітейвіком до 6 років становить 1699 грн, а для дітейвікомвід 6 до 18 років - 2118 грн.

 

Як бути якщоборжникбезробітний?

 

Ми підписали з Державною службою зайнятості та Державною службою України з питаньпраці два меморандуми про співробітництво, якізабезпечать подальше поверненнязаборгованих горе-батьками аліментівдітям. Таким чином:

 

1. ми пропонуємобезробітнимборжникамдобровільнопрацевлаштуватисяна роботу. Якщо вони не хочутьсамостійнопрацювати й отримуватидохід, ми направляємоїхна роботу через інструментсуспільнокориснихробіт.

2. Міністерство юстиції надаєінформацію про факти незаконного отриманнякоштів у «конвертах» відроботодавців органам Держслужби з питаньпраці.

 

ІнспекториДержапраціприходять з інспекційнимиперевірками на такіпідприємства. Завдякицьому, ми вирішуємоодразудвіпроблеми. Перша – легалізаціязарплатиаліментників і змуситиостанніхзаплатитивласнимдітям. Друга – навести лад на підприємствах, які через такі «сірі» схемипорушуютьукраїнськезаконодавство і не платятьподатки.

 

Також хочу нагадати, Мін’юст створив систематизовану базу даних про боржників - Єдинийреєстрборжників, мета якогооприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконанімайновізобов’язанняборжників та запобіганнявідчуженнюборжниками майна. Реєстр є відкритим та розміщений на сайтіМін’юсту за посиланням: www.erb.minjust.gov.ua

 

Куди звертатися за більшдетальнимиконсультаціями та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишилисьпитання з данного приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системибезоплатноїправовоїдопомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро наданнябезоплатноїправовоїдопомоги по всійУкраїніви можете отриматиюридичнуконсультацію та правовийзахист.

 

Доброго дня! Я – українка, але тривалий час мешкаю за кордоном. Щоб оформити дозвіл на проживання у цій країні, мені необхідно легалізувати деякі документи. Знайомі порадили звернутися до Мін’юсту. Розкажіть, будь ласка, як поставити апостиль на документах?

Марина Соломатіна

У  2002   році Україна приєдналася до Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Ця Конвенція  поширюється  на офіційні  документи,  які були складені на території однієї з Договірних  держав  і  мають  бути  представлені на території іншої Договірної держави. Станом на 2018 рік вже 118 країн приєдналися до Гаазької Конвенції, з переліком яких можна ознайомитися  на офіційному вебсайті Міністерства закордонних справ:  https://mfa.gov.ua/ua.

 

Що таке апостиль?

«Apostille» – це спеціальний штамп на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

 

Хто може проставляти апостиль?

В Україні повноваженнями проставляння апостилю наділені:

 • Міністерство юстиції України - на документах, що видаються органами
  юстиції та судами, а також  на  документах,  що  оформляються  нотаріусами України;
 • Міністерство освіти і науки України - на офіційних документах, виданих   навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються  сфери  освіти і науки;
 • Міністерство закордонних справ України на всіх інших  видах  документів.

 

Хто може звернутися за проставленням апостилю?

Особа, яка підписала документ, або будь-який пред'явник документа.

Звернутися з проставлення апостилю на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України можна двома шляхами:

 • особисто з заявою до територіальних органів Мін'юсту;
 • надіслати поштою до Мін’юсту або його територіальних органів (виключно з-за кордону та для проставлення апостилю на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану).

 

Які документи підлягають апостилізації?   

Апостиль може бути проставлений на офіційних документах,  які були складені на території України, і які мають бути представлені на території іншої держави, а саме:

 • на документах, які виходять від органів судової влади України;
 • на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
 • на адміністративних документах;
 • на документах про освіту та вчені звання;
 • на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
 • на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Однак, ці Правила не поширюються:

 • на документи, видані закордонними дипломатичними установами України;
 • на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

 

Які документи необхідно подати?

Для проставляння апостилю подається:

 • оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
 • документ про оплату послуги з проставлення апостиля (документ, що підтверджує право заявника на звільнення від сплати).

 

На яких документах апостиль не проставляється?

Апостиль не проставляється на:

 • оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи;
 • оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.

 

Скільки це коштує?

Вартість послуг з проставлення апостилю на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України становить:

 • для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн);
 • для  юридичних  осіб  -  5  неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (85 грн).

 

Який строк  розгляду заяви?

Проставлення апостиля або відмова в його проставленні здійснюються Мін'юстом у строк до 2-х робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

 

Куди звертатися для проставлення апостиля?

Прийом та видачу документів, на яких повноваження з проставлення апостиля надано Мін’юсту, здійснюють усі відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Окремо зазначу - проставлення апостиля  значно спрощує процес легалізації документів для країн-учасниць Конвенції.  Проте, якщо країна – не учасник Конвенції, проставляння апостилю неможливо. У цьому випадку для завірення документів застосовується процедура консульської легалізації. 

 

Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з данного приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь